Về chúng tôi

Chào mừng bạn đến với gia đình của ZNEW! Tôi hy vọng rằng trang web này tải sẽ giúp bạn tìm thấy nguồn cảm hứng để thực hiện mục tiêu của riêng tôi! Tôi muốn chứng minh cho bạn thấy rằng ai cũng có thể làm được. Vấn đề chỉ là có niềm tin vào bản thân và khả năng của bạn hay không. 

Hãy coi đây là nhà, vui vẻ với chúng tôi và học hỏi thêm một điều gì đó thú vị. Chúng tôi hay chạy đua với nhau. Và chúng tôi cũng ăn mừng cùng nhau nữa. Chúng tôi là ZNEW. Tôi không phải là người duy nhất xây dựng nên trang web này. Tôi thực sự muốn tạo ra một cộng đồng cùng nhau tập luyện và cảm thấy vui vẻ khi thực hiện điều đó. Dưới đây là nhà sáng lập đầu tiên của ZNEW. Nếu bạn cảm thấy có hứng thú, hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào và bất cứ đâu.

<Ahihi. Chúng tôi đang dần hoàn thiện trang web. chúng tôi sẽ bổ sung sau>